Get Adobe Flash player

You are here

Home

คำแถลงการณ์ฉบับที่ ๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

     จากการติดตามสถาณการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มีมติร่วมกันดังนี้

  1. ขอประณามเหตุการณ์การปาระเบิดใส่ผู้ชุมนุมและความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างชัดเจน
  2. เรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการเร่งสืบสวนนำตัวผู้กระทำผิดจากเหตุการณ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งเป็นเหตุให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมาลงโทษอย่างเด็ดขาดโดยด่วน
  3. เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ของนักการเมืองที่ดี
  4. สนับสนุนให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีความเด็ดขาดและไม่มีอายุความ
  5. ไม่ขอยอมรับประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการกระทำของรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาลสร้างเงื่อนไขความรุนแรงขึ้นเอง

    นอกจากนี้สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะทำการสนับสนุนมวลมหาประชาชนและ กปปส. ตลอดไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ