Get Adobe Flash player

You are here

Home

คำแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยฯ แสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

     จากการติดตามสถาณการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ยืนยันหลักการและสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง ความยุติธรรม และความโปร่งใส และสนับสนุนให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น ให้มีความเด็ดขาดและไม่มีอายุความ


     นอกจากนี้สภาคณะจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จะทำการสนับสนุนมหาประชาชนและ กปปส. ตลอดไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะ